Entreprenörsägda företag med tydligt fokus

Onoterade bolag

Våra onoterade innehav letar vi helst upp själva. Vi köper gärna välskötta entreprenörsägda företag som söker en långsiktig och utvecklingsorienterad ägare. 

Kvalitet är viktigare än kvantitet.

 

 

 

Atleva Specialistvård AB

Bedriver handkirurgi vid fyra kliniker: HandCenter Göteborg, HandCenter Stockholm, HandCenter Öresund och HandCenter Linköping.

Handcenters samtliga enheter är kompletta handkirurgiska kliniker som utreder och behandlar alla diagnoser inom handkirurgi. Inom HandCenter arbetar bara specialister i handkirurgi med bred erfarenhet från såväl elektiv som akut handkirurgi.

 

Atvexa

Ett långsiktigt ägarbolag för verksamheter med hög kvalitet inom förskola och skola. Atvexa ägs och drivs av entreprenörer som brinner för barns rätt till lärande i en bra miljö.

Vi tror att hög kvalitet är nyckeln till att attrahera barn och föräldrar, de bästa medarbetarna och att det är kvaliteten som även lägger grund för ständig utveckling av verksamheten och en stabil ekonomi.

Långsiktighet är ytterligare en nyckel. Vi vill vara med och bygga en bra framtid för barn. Ett långsiktigt ägande ger stabila förutsättningar för våra medarbetare att utveckla bra miljöer för lärande.

 

Rönnberg & Partners AB 

Ägarbolag för Videdals Privatskolor AB i Malmö och Montemini Helsingborgs Montessoriskola AB  

> Besök Videdals Privatskolor​

> Besök Montemini hemsida​


 

Fenix Begravning AB 

Fenix erbjuder enkel planering och bokning av begravning på webben, via telefon eller via hembesök. Fenix arbetar med en tydlig process med full kostnadskontroll i alla steg och med fokus på enkelhet, trygghet och kvalitét. Priserna är konkurrenskraftiga, alternativen lätt jämförbara, och kunden vet alltid vad den betalar för.

> Besök Fenix Begravnings hemsida​

 

Center for Translational Research AB

Center for Translational Research AB är ett långsiktigt ägarbolag för verksamheter inom kliniska prövningar. Bolaget har ett helägt dotterbolag CTC Clinical Trial Consultants AB.

CTC AB är ett specialist CRO med fokus på det kliniska genomförandet av kliniska prövningar i tidig fas (fas 0, I och IIa) både på friska frivilliga och patienter vid CTCs centralt belägna forskningsklinik på Akademiska sjukhuset i Uppsala. CTC AB driver också två specialistmottagningar för Fas II-IV studier i Uppsala och Linköping. CTC AB har sedan starten för 5 år sedan kraftigt expanderat verksamheten från 1,6 till 32 MSEK i årsomsättning.  
 

> Besök CTCs hemsida ​

 

My Clinical Outcomes Ltd​

My Clinical Outcomes Ltd (MCO) hjälper sjukvården samla in och analysera kliniska resultat som är betydelsefulla för patienten. MCO är ackrediterat av PIHN (Private Healthcare Information Network) för att hjälpa brittiska privata vårdgivarna med att möte myndigheternas krav på att samla in och rapportera kliniska resultat.​

> Besök My Clinical Outcomes hemsida

 

 

Nolhaga Hem​ AB

Nolhaga Hem är en ny butikskedja inom hemtextil och inredning. Företaget har sitt huvudkontor i Alingsås, i september öppnas första butiken i Trollhättan, och den andra i Gallerian Storken i Alingsås i oktober.

”Vi bygger butiker med ett mycket stort utbud av hemtextilier och inredningsdetaljer. Hos oss kommer trender att finnas och synas, men inte dominera. I de textila miljöerna i butiken finner kunden avdelningar för sovrummet, badrummet och rummet samt inredningsdetaljer som förgyller och förhöjer. Vi ger alla möjligheten att förnya i sitt hem tack vare vårt arbete att få bra kvalitet till bra pris, säger Anders Jansson VD och en av grundarna.”

> Nolhagahems hemsida

Vi köper bolag

Sälja till oss

Vi tror att de bolag som intresserar oss

 • har en kvalitetsverksamhet och behöver få in nya ägare (till exempel vid successionslösningar)
 • har ägare som vill att verksamheten ska finnas kvar och förvaltas vidare enligt tradition och modell
 • har ägare som ser värdet i ett långsiktigt stabilt ägande där syftet inte är att sälja bolaget vidare
 • har ägare som söker ett rimligt marknadspris för aktierna och vill kunna välja köpare, hellre än att gå in i en auktionsprocess i syfte att pressa ut den sista kronan

Vi tror att du är ägare i 

 • en mellanstor, gärna entreprenörsägd, verksamhet med minst 5 MSEK i rörelseresultat
 • verksamhet med historiskt demonstrerad intjäningsförmåga (en konsistent historik, vi arbetar inte med nystarter)
 • verksamhet som ger bra avkastning på eget kapital och som har begränsade skulder
 • verksamhet där ledningen är på plats (vi har inga chefer på lager)
 • verksamhet som är enkel att förstå (vi har svårt för teknik och innovation)

Vi investerar inte i råvaror eller råvarunära produktion.

Vi ser gärna ett bestämt pris/värde på bolaget (du vet vad du vill ha).

Vi deltar inte i auktionsliknade processer.

 

Engagemang

Vi vill vara en pålitlig, seriös och långsiktigt hamn. Kapital, kunskap och erfarenhet är vad vi bidrar med.

 

 • Vi köper inte för att sälja vidare.
 • I onoterade bolag tar vi ett aktivt ägaransvar och arbetar nära ledningen för att utveckla bolaget.
 • Vi bidrar med och säkerställer stöd till ledning och styrelse för att driva förbättringar av resultat och skapa tillväxt.
 • Vi deltar inte i uppstarter eller auktionsliknande försäljningsprocesser.

Kriterier

Faktorer som är viktiga när vi överväger att genomföra en investering:

 • helst entreprenörsägda bolag med ett rörelseresultat i storleksordningen 5-15 MSEK
 • gärna branscher med låg kapitalbindning och stor strukturpotential
 • gärna etablerade bolag med lång historik

Helst ska entreprenör/ägare själv delta i bolagets ledning.

Vi medverkar inte i auktionsliknande försäljningar.

Företaget

Atnotera grundades 2004. Vi investerar i aktier.

Hur vi jobbar

Investerar värdebaserat, princip- och modellstyrt.

Onoterade bolag

Entreprenörsägda bolag med tydligt fokus

Noterade bolag

Låg risk, traditionella branscher och mogna företag är våra ledstjärnor.

Rapporter

För den inre kretsen