Stabila verksamheter inom traditionella branscher

Noterade bolag

När vi väljer att investera i noterade bolag, grundar vi oss på en noggrann analys och följer kontinuerligt hur investeringen utvecklas.

Liksom i onoterade bolag föredrar vi långsiktighet och stabilitet även i våra noterade bolag. Skillnaden ligger främst i att de noterade bolagen är större och internationella verksamheter. 

Vi föredrar traditionella branscher som är enkla att förstå och där investeringarna överlag har låg risk.

Modell

Vi har utvecklat en modell för vår investeringsprocess. Den är grunden för att identifiera nya och utvärdera befintliga investeringar.
 

Engagemang

Vi baserar vår verksamhet på en enkel modell: sökandet efter fördelaktigt värderade kvalitetsbolag i Graham & Dodds anda. 

Vi förvärvar aktier i värdebolag och har tålamod att vänta på resultatförbättringar och på att marknaden ska upptäcka bolagets potential.

Vi har positioner i bland annat General Electric, BofA och Cable & Wireless.

Vår planeringshorisont är 5-10 år, men vi är opportunister, så om riktigt höga priser erbjuds på våra noterade innehav kan vi tänka oss att sälja.

Kriterier

När vi söker bolag till vår noterade portfölj letar vi efter:

  • Stora etablerade bolag med stark konkurrensposition 
  • Verksamhet som är enkel att förstå 
  • En stark ledning med ägarorientering 
  • Hög avkastning på eget kapital 
  • Ett fördelaktigt pris 

Företaget

Atnotera grundades 2004. Vi investerar i aktier.

Hur vi jobbar

Investerar värdebaserat, princip- och modellstyrt.

Onoterade bolag

Entreprenörsägda bolag med tydligt fokus

Noterade bolag

Låg risk, traditionella branscher och mogna företag är våra ledstjärnor.

Rapporter

För den inre kretsen