Vårt arbetssätt är grundat i ett antal värderingar och vägleds av en uppsättning principer.

Värderingar

När vi investerar ligger en rad värderingar till grund. 

Värderingarna är baserade på erfarenheter, kunskap och sådant vi tror på.

 • Vi tar den kloka investerarens perspektiv och försvarar det i handling och ord.
 • Vi söker låga omkostnader och hög effektivitet.
 • Vi söker låg risk och högt finansiellt oberoende.
 • Vi strävar till utvecklade metoder och tydliga principer.
 • Vi kräver korrekt och rättvis företagsstyrning.
 • Vi söker partnerskap med duktiga ledare.
 • Vi är utvecklingsorienterade.
 • Vi har inget problem med att vara tråkiga så länge avkastningen är bra.
 • Vi undviker bolag med tveksam verksamhet vad gäller miljö eller socialt ansvar.

 

Principer

 

De här principerna vägleder oss när vi bedömer investeringsobjekt:

 • Vi vill inte förlora kapital. Kanske lite tråkigt, men det är vår första prioritet.
 • Vi är värdebaserade. Vi köper aktier i bra bolag med stark ledning när vi kan köpa till ett rimligt pris – det ger en säkerhetsmarginal.
 • Vi är erfarenhetsorienterade. Vi håller oss till bolag och sektorer som vi förstår.
 • Vi är ”stockpickers”. Vi väljer investeringar utifrån bolagens enskilda fundamentala förutsättningar och försöker inte förutse marknaden.
 • Vi gör en egen fundamental och oberoende analys och letar helst upp våra förvärv själva. Vi försöker stänga ute marknadsbruset och undvika försäljare. 
 • Vi arbetar mot strömmen, söker där inte den stora massan letar. Vi följer inte flocken.
 • Vi deltar inte i auktionsliknande eller fientliga processer.
 • Vi söker koncentration. Vi tror på att minska risken genom ett begränsat antal väl valda investeringar som vi känner väl.
 • Vi vet att investeringsprocessen är viktig. Vi följer en väl definierad process för analys och urval av våra investeringar. Det får ta tid!
 • Vi har tålamod. Vi har inte ambitionen att vara fullinvesterade. Vi gillar en stor kassa.
 • Vi är långsiktiga, investerar i ett långt perspektiv och ser helst att vi aldrig behöver sälja.
 • Vi strävar efter hög värdetillväxt: 10 procent över vad investeringar i stora noterade bolag ger över tid.

Modell

Vi balanserar vår portfölj över tiden mellan tre tillgångsslag:

1) Noterade aktier 20-50%
2) Onoterade aktier 10-30%
3) Likvida medel 20-50%

Det ger oss flexibilitet, riskspridning och möjlighet att dra fördel av den omvärdering marknaden gör av tillgångarna.

 

Vad vi inte gör

Vi vet vad vi inte investerar i. Vi tackar nej till:

 • teknologibolag
 • tidiga faser av ett bolags utveckling
 • råvarubaserade verksamheter
 • börsnoteringar
 • bolag/verksamheter med sin huvudsakliga bas utanför Europa och USA
 • turn-arounds

Vi har valt bort dessa möjligheter för att koncentrera vårt arbete till kontexter och branscher som vi har erfarenhet av eller tycker är lättare att förstå.

Företaget

Atnotera grundades 2004. Vi investerar i aktier.

Hur vi jobbar

Investerar värdebaserat, princip- och modellstyrt.

Onoterade bolag

Entreprenörsägda bolag med tydligt fokus

Noterade bolag

Låg risk, traditionella branscher och mogna företag är våra ledstjärnor.

Rapporter

För den inre kretsen