Vi gillar det vi gör och har roligt på jobbet varje dag.

Passion

Vi gillar det vi gör och har roligt på jobbet varje dag. Genom att vi är affärsmän som utvecklar egna verksamheter tycker vi att vi har blivit bättre investerare. 

Och genom att vi är investerare tycker vi att vi har blivit bättre affärsmän. 

 

Med tur och, tror vi, skicklighet har vi fått bra avkastning på våra pengar. Det har gett oss nytt kapital som vi satt i nytt arbete.

Genom att vi under åren har verkat ihop i olika konstellationer har vi också hittat allt fler som vi vill samarbeta med. Vi har byggt upp kunnande och nätverk inom verksamhetsområden som har gemensamma nämnare. Vi koncentrerar våra investeringar till dessa områden och väljer bort det som är okänt för oss.

Välkommen att följa vår verksamhet!

Strategi

Vi köper aktier i riktigt bra verksamheter med en hederlig och kompetent ledning när priset är rimligt. Vi behåller helst våra innehav länge.

Vi investerar i onoterade bolag i branscher som vi har beprövad erfarenhet av. Våra intressebolag finns inom vård, skola och kontorshotell.

Vi investerar i noterade värdebolag i Europa och USA. Vi har positioner i ett tiotal bolag.

Våra positioner är uppbyggda under lång tid. Vi är övertygade om att en fokuserad portfölj på 10-15 innehav är optimalt. 

Våra innehav behåller vi helst ”för alltid”, men vi kan tänka oss att öka eller minska de noterade innehaven beroende på hur marknadens värdering under olika perioder förändras.

Vi ser det som en styrka att hålla en stor kassa över längre perioder. Vi är försiktiga med belåning.

Vi är metodbundna och följer en utprövad modell. Vi arbetar löpande med att identifiera och utvärdera nya investeringar.

Vi ser stora investeringsmöjligheter inom såväl noterade som onoterade bolag.

Struktur

Vi investerar i både onoterade och noterade bolag. De onoterade är i huvudsak entreprenörsdrivna, de noterade så kallade värdebolag i Europa och USA. Alla investeringar sker långsiktigt och i fina verksamheter med stark utvecklingskultur, driven ledning och god avkastning.
 

(1) Investeringar i noterade och onoterade bolag i Sverige och övriga Norden 
(2) Investeringar i noterade och onoterade bolag i övriga Europa och USA

Nyheter

Här publicerar vi nyheter som främst är relaterade till Atnoteras egen verksamhet. Inte nyheter som har med våra investeringsobject eller partners att göra.

2018-09-08

Samtliga aktier i City Office in WTC sålda

Atnoteragruppen har avyttrat samtliga aktier i City Office in WTC AB i två steg till World Trade Center i Göteborg AB.​
 

2017-11-29

Notering av Atvexa på Nasdaq First North

Styrelsen i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”, ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Atvexagruppen”), en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har tillsammans med Säljande Aktieägare1 beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av nya och befintliga B-aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Atvexa har därför ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Prospektet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 13 december 2017. 

> Läs pressreleasen

 

2017-08-28

Atnotera AB har blivit delägare i Nolhaga Hem AB

Förvärvet har skett genom teckning av nyemission som ger Atnotera 39% av aktierna i Nolhaga Hem. Nolhaga Hem är en ny butikskedja inom hemtextil och inredning. Företaget har sitt huvudkontor i Alingsås, i september öppnas första butiken i Trollhättan, och den andra i Gallerian Storken i Alingsås i oktober.​

2016-10-11

Atnotera AB har blivit delägare i det brittiska bolaget My Clinical Outcomes Ltd.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger Atnotera AB 12% av aktierna i My Clinical Outcomes Ltd.

My Clinical Outcomes Ltd (MCO) hjälper sjukvården samla in och analysera kliniska resultat som är betydelsefulla för patienten.  MCO är ackrediterat av PIHN (Private Healthcare Information Network) för att hjälpa brittiska privata vårdgivarna med att möte myndigheternas krav på att samla in och rapportera kliniska resultat.​

2016-04-23

Atnotera AB har genom dotterbolaget MLPW Invest AB blivit delägare i Center for Translational Research AB.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger MLPW Invest AB totalt 33 % av aktierna i Center for Translational Research AB

CTC Clinical Trial Consultants AB fortsätter att expandera
CTC har nyligen genomfört en riktad nyemission för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion av verksamheten och i samband med detta bildat holdingbolaget Center for Translational Research AB som äger 100% av CTC AB

→ Läs hela artikel

2015-08-25

Atnotera AB har genom dotterbolag blivit delägare i Fenix Begravning AB.

Förvärvet sker genom en kombination av köp av aktier och teckning av nyemission. Emissionen ger Atnoteragruppen 25 % av aktierna i Fenix Begravning AB. 

Fenix erbjuder enkel planering och bokning av begravning på webben, via telefon eller via hembesök. Fenix arbetar med en tydlig process med full kostnadskontroll i alla steg och med fokus på enkelhet, trygghet och kvalitét. Priserna är konkurrenskraftiga, alternativen lätt jämförbara, och kunden vet alltid vad den betalar för.

2014-06-14

Atnotera AB har genom dotterbolag tecknat en nyemission i City Office i WTC AB.

Emissionen ger Atnoteragruppen 50 % av aktierna i City Office. City Office i World Trade Center har drivit kontorshotell och kontorsservice sedan 1990. Bolaget arbetar med företag i alla storlekar och bland våra hyresgäster och virtuella kunder finns många framgångsrika svenska och internationella företag.

2013-04-19

Vårdapoteket säljs till Apoteket Hjärtat

VAINAB har tillsammans med Priveq Investment och Investor Growth Capital ingått avtal med Apotek Hjärtat om att avyttra sitt innehav i Vårdapoteket i Norden AB (Vårdapoteket)

Läs in mer nyheter

Företaget

Atnotera grundades 2004. Vi investerar i aktier.

Hur vi jobbar

Investerar värdebaserat, princip- och modellstyrt.

Onoterade bolag

Entreprenörsägda bolag med tydligt fokus

Noterade bolag

Låg risk, traditionella branscher och mogna företag är våra ledstjärnor.

Rapporter

För den inre kretsen