Välkommen till Atnotera. Vi investerar vår kunskap och vårt kapital i bra företag.

Atnotera

Vi är investerare och affärsmän som jobbat med att skapa avkastning på våra egna och andras pengar i mer än 20 år.

Att investera i fina verksamheter med bra ledare och få se dem växa och utvecklas är vår drivkraft. Vi gör långsiktiga åtaganden i branscher där vi har särskilda kunskaper och erfarenheter.

Vi investerar i både onoterade och noterade bolag. De onoterade är i huvudsak entreprenörsdrivna, de noterade är värdebolag i Europa och USA. Alla investeringar är långsiktiga och görs i verksamheter med stark utvecklingskultur, driven ledning och god avkastning.

Välkommen att följa vår verksamhet!

Företaget

Atnotera grundades 2004. Vi investerar i aktier.

Hur vi jobbar

Investerar värdebaserat, princip- och modellstyrt.

Onoterade bolag

Entreprenörsägda bolag med tydligt fokus

Noterade bolag

Låg risk, traditionella branscher och mogna företag är våra ledstjärnor.

Rapporter

För den inre kretsen